غذای سگ Tag

غذای سگ

طرز تهیه غذای خانگی برای سگ

من همیشه غذای سگم را خودم تهیه می کنم و از غذاهای آماده استفاده نمی کنم . یکی از سگهای من ۱۷ ساله است و کاملا سالم به نظر می رسد . هنگامی که ۱۲ ساله بود ؛ دامپزشک پس از معاینه او گفت که فیزیکش مثل یک سگ ۸ ساله است و این به خاطر نحوه تغذیه اوست

رسیدن به تعادل در سگها

برخي از مراجعين به من ؛ سگهايشان را همانند بچه هايشان يا همزادشان مي پندارند . اما سگ مبل ها را پاره مي كند و آنها را هنگام گشت و گذار و پياده روي به سمت همسايه ها مي كشاند . آنها از سگشان خواهش مي كنند كه درست رفتار كند ؛ گولشان مي زنند و به آنها خوراكي هاي مختلف مي دهند در حالي كه سگ هيچگونه تغييري در رفتارش نداده است .