معرفی مربی مسترداگ

آرش شمشیرگران

آرش شمشیرگران

متولد ۱۳۵۲ ؛ وی در سال ۱۳۸۶ مجموعه پت کلاب را تاسیس نمود که این مجموعه در شاخه های مختلف تربیت ؛ فروش سگ و فروشگاه اینترنتی محصولات مورد نیاز حیوانات فعالیت گسترده ای داشت . سپس در سال ۱۳۹۴ پت کلاب را به مسترداگ تغییر نام داد و از آن سال تاکنون در مجموعه مسترداگ مشغول به فعالیت می باشد .

فعالیت مستمر در زمینه تربیت سگ از سال ۱۳۸۶

دارای سابقه همکاری با نهادهای مختلف

دارای بیش از صدها تجربه موفق در زمینه تربیت سگ های مختلف از نژادهای گوناگون

دارای تجربه علمی و عملی در زمینه تکثیر نژادهای گوناگون