تربیت سگ Tag

دوره های آموزشی

آشنایی با دوره های آموزشی مستر داگ

سگ حیوان باهوش و مفیدی است که تاریخ همزیستی اش با انسان به قرن ها قبل باز می گردد . آفرینش ویژه این حیوان سبب شده است که انسان از قرنها قبل این موجود خاص را به کار گرفته و او را به محیط زندگی خود دعوت کند .

بدیهی است همزیستی مشترک میان سگ و انسان نیازمند زبان مشترکی است تا هر دو از کنار هم بودن منتفع گردند و همزیستی مفید و شادی را در کنار یکدیگر تجربه نمایند .

تاریخچه تربیت سگ

تاریخچه تربیت و آموزش سگ

هیچکس به درستی نمی داند اولین بار در چه تاریخی گرگ سانی از سرما به کنار آتشی که انسان افروخته بود نزدیک شد ؟ هیچکس نمی داند از چه زمانی گرگ سانها در کنار استراحتگاه بشر به گشت زدن پرداختند ؟ به  درستی مشخص نیست که در چه تاریخی اولین بار انسان به گرگ سانی غذا داد ؟ کی برای اولین بار با هم به شکار رفتند و چگونه برای اولین بار انسان دست نوازش بر سر گرگ سان محبوبش کشید ؟

غذای سگ

طرز تهیه غذای خانگی برای سگ

من همیشه غذای سگم را خودم تهیه می کنم و از غذاهای آماده استفاده نمی کنم . یکی از سگهای من ۱۷ ساله است و کاملا سالم به نظر می رسد . هنگامی که ۱۲ ساله بود ؛ دامپزشک پس از معاینه او گفت که فیزیکش مثل یک سگ ۸ ساله است و این به خاطر نحوه تغذیه اوست

چه كسي مسوول است ؟ بله شما هستيد

آيا وقتي كه به خانه برمي گرديد ؛ سگتان از سرو كله شما بالا مي رود و مي پرد ؟ آيا او شما را در مسيري كه با هم به قدم زدن مي پردازيد هدايت مي كند ؟ آيا براي اينكه به او غذا بدهيد به شما پارس مي كند ؟ آيا او در رختخواب به شما سقلمه مي زند تا از خواب ناز بيدار شويد و  او را براي گردش صبحگاهي بيرون ببريد ؟

رسیدن به تعادل در سگها

برخي از مراجعين به من ؛ سگهايشان را همانند بچه هايشان يا همزادشان مي پندارند . اما سگ مبل ها را پاره مي كند و آنها را هنگام گشت و گذار و پياده روي به سمت همسايه ها مي كشاند . آنها از سگشان خواهش مي كنند كه درست رفتار كند ؛ گولشان مي زنند و به آنها خوراكي هاي مختلف مي دهند در حالي كه سگ هيچگونه تغييري در رفتارش نداده است .