دوره پیشرفته تخصصی – گارد

MrDog - مسترداگ > مقالات  > دوره پیشرفته تخصصی – گارد

دوره پیشرفته تخصصی – گارد

دوره آموزشی پیشرفته تخصصی به منظور تربیت سگ گارد با توانایی های ویژه اجرا می گردد :

الف – سطح یک

 

۱ – گرفتن

۲ – برگشتن

۳ – خلع سلاح کردن

۴ – برطرف کردن ترس از اجسام مانند چراغ قوه در تاریکی ، صدای بلند و …

ب – سطح دو

 

۱ – محافظت از شخص

۲ – مراقبت از مظنون

۳ – تهدید کردن

۴ – حمله در شرایط متفاوت

ج – سطح سه – مانور

 

۱ – مواظبت صاحب حیوان توسط سگ از داخل ماشین

۲ – گرفتن شخص مهاجم داخل ماشین

۳ – فرمان حمله از داخل ماشین

۴ – فرمان برگرد با صدای بوق ماشین در حال حرکت

۵ – باز کردن در منزل

۶ – استتار

۹ – ضد گروگانگیر

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت