مقالات

ردیابی و جستجو

بسیاری از سگ‌ها می‌توانند برای انجام فعالیت‌های جستجو و نجات آموزش ببینند، با این حال اغلب اوقات این سگ‌ها، سگ‌های ورزشی، شکاری یا نگهبان گله هستند. سگ های جستجو و نجات (تجسس) باید دارای تمایل شکار، قدرت بویایی فوق العاده، استقامت فیزیکی، درجه هوشی بالا و توانایی تعلیم پذیری عالی باشند. این سگ‌ها می‌توانند تعلیم داده شوند تا بوی انسان را در هوا تشخیص دهند، مسیری بر روی زمین را پیگیری کنند، مردم را در زیر آوار پیدا کنند (زنده‌یاب) و بسیاری دیگر از کارها را انجام دهند.