رسیدن به تعادل در سگها

MrDog - مسترداگ > مقالات  > رسیدن به تعادل در سگها

رسیدن به تعادل در سگها

برخي از مراجعين به من ؛ سگهايشان را همانند بچه هايشان يا همزادشان مي پندارند . اما سگ مبل ها را پاره مي كند و آنها را هنگام گشت و گذار و پياده روي به سمت همسايه ها مي كشاند . آنها از سگشان خواهش مي كنند كه درست رفتار كند ؛ گولشان مي زنند و به آنها خوراكي هاي مختلف مي دهند در حالي كه سگ هيچگونه تغييري در رفتارش نداده است .

تعادل در سگها

چرا ؟ سگ هم نوعي حيوان است كه به فرماندهي و رياست از نوع آرام و خونسرد با اعتماد به نفس كامل ، احترام مي گذارد نه به استدلالهاي احساسي يا مذاكره .
اگر شما هم سگ داريد ؛ لازم است كه ايمان بياوريد كه آنها بايد در مسيري متعادل و جايگاه سالم ذهني و فكري زندگي كنند .
وقتي كه سگها با انسانها زندگي مي كنند ، خود را در مخمصه اي عجيب و غريب مي بينند . آنها نيازي ندارند كه انسانها آنها را به تعادل برسانند . آنها در گروهشان فرماندهي دارند ؛ براي غذا كار مي كنند و با گروهشان حركت مي كنند .
ولي وقتي كه ما آنها را به زندگي خود وارد مي كنيم ؛ اين ما هستيم كه نياز داريم آنها را با برآورده كردن نيازهايشان ، مشابه آنچه كه در طبيعت اتفاق مي افتد ؛ به تعادل برسانيم
چگونه اين اتفاق مي افتد ؟ مطابق با فرمول اجرايي من : نخست تمرين و ورزش ؛ سپس نظم و انضباط و نهايتا تشويق و محبت .
شما در جايگاه يك فرمانده (* آن هم از نوع انساني ) بايد قوانين ؛ مرزها و محدوديت ها را تعيين كنيد و هميشه با انرژي سرشار از آرامش و خونسردي و اعتماد به نفس كامل برنامه ريزي كنيد .
وقتي شما بديهي ترين نياز سگتان را مطابق آنچه كه طبيعت برنامه ريزي كرده است ؛ برآورده مي كنيد، احساس مي كنيد كه به سگتان به شيوه اي عميقتر وصل شده ايد .
قبل از هر چيز نيازهاي سگتان را مشخص كنيد ، سپس مسووليت پرداختن به نيازهاي فكري و جسمي او را به عهده بگيريد .
آنگاه تمام عشقي را كه سگتان مي تواند به شما بدهد ،تجربه خواهيد كرد .

نویسنده : سزار میلان
ترجمه اختصاصی برای مستر داگ : مینا احمدی

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت