آموزش فرامین تکمیلی

MrDog - مسترداگ > مقالات  > آموزش فرامین تکمیلی

آموزش فرامین تکمیلی

این دوره به منظور آموزش فرامین خاص تکمیلی به سگ برگزار می گردد :

۱ – آوردن اشیا

۲ – یکه شناسی

۳ – سوار و پیاده شدن از ماشین

۴ – رفتن درون باکس

۵ – پذیرش انتظار در درون باکس

۶ – آموزش راه رفتن روی تردمیل

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت